ระบบบริการนักศึกษา


1) นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ป บัณฑิต และ ป.โท ใช้รหัสนักศึกษา 10 หลัก เป็นชื่อผู้ใช้งาน เช่น 5921144XXX

2) รหัสผ่าน ใช้ วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เช่น 01/01/2559

Responsive image

3) สอบถามข้อมูลการใช้งานระบบ โทร 0 8240 1555 Line ID:santapol

ข่าวประชาสัมพันธ์ กยศ.
Link VDO วิธีการตรวจสอบและบันทึกขอเบิกเงินกับกยศ.64 จาก Youtube https://youtu.be/CiHhzQd4Za4