ยินดีต้อนรับนักศึกษา รหัส ชื่อ ระดับ สถานะ
ระบบงานบริการนักศึกษา : วิทยาลัยสันตพล
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนและวัดผล

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ผ่านระบบออนไลน์ ตามที่วิทยาลัยกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กยศ.
Link VDO วิธีการตรวจสอบและบันทึกขอเบิกเงินกับกยศ.64 จาก Youtube https://youtu.be/CiHhzQd4Za4